Skip to main content
LEGE-OHAR·
LEGE-OHAR·
LEGE-OHAR·
LEGE-OHAR·
LEGE-OHAR·
LEGE-OHAR·
LEGE-OHAR·
LEGE-OHAR·
TAKEABUEY.COM WEBGUNETIK·
TAKEABUEY.COM WEBGUNETIK·
TAKEABUEY.COM WEBGUNETIK·
TAKEABUEY.COM WEBGUNETIK·
TAKEABUEY.COM WEBGUNETIK·
TAKEABUEY.COM WEBGUNETIK·
TAKEABUEY.COM WEBGUNETIK·
TAKEABUEY.COM WEBGUNETIK·

LEGE-OHAR

Take a buey, hurrengo lege-oharraren bidez, zure webgunearen berri ematen diezu erabiltzaileei.

1. Legezko informazioa.
2. Webgunera sartzeko baldintzak.
3. Web orria eta edukiak zuzen erabiltzeko betebeharra.
4. Erabiltzailearen erantzukizuna.
5. Erakundearen erantzukizunak.
6. Legeria aplikagarria.

1. LEGE INFORMAZIOA

Atal honetan, Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko 34/2002 Legean aurreikusitako ondorioetarako, erabiltzaileak webgune honetara sartzeko eta erabiltzeko ezagutu behar dituen baldintzei buruzko informazioa jasotzen da.

 • Titularra: HOSTELEROS AL DÍA, S.L.
 • CIF: B95367058
 • Sozietatearen helbidea: C/ DIPUTACION 8- 1ª PLANTA – DPTO.3, 48008 BILBAO-BIZKAIA
 • Helbide elektronikoa: lopd@takeabuey.com
 • Telefonoa: 944454262
 • Erregistroko datuak:
  Liburukia: 6146, Liburua: 0, Folioa: 178, Orria: BI-79763, Inskripzioa: 1, Data: 2022/12/12

2. WEBGUNERA SARTZEKO BALDINTZAK

Web orri hau erabiltzeak erabiltzaile-izaera ematen dio hori egiten duenari, eta lege-ohar honetan jasotako baldintza guztiak onartzea dakar berekin. Erabiltzaileak baldintza horiek irakurri beharko ditu web honetan sartzen den bakoitzean, aurrerantzean aldatu egin baitaitezke. Web orri honen alderdi batzuk, duten espezialitateagatik, Lege Ohar hau ordezkatu, osatu edo aldatu dezaketen baldintza edo arau partikularren mende egon daitezke, eta, beraz, horiek erabiltzen dituen edo horietara sartzen den Erabiltzaileak ere onartu behar ditu.

3. WEB ORRIA ETA EDUKIAK BEHAR BEZALA ERABILTZEKO BETEBEHARRA

Web honetako eduki guztiak (testuak, argazkiak, grafikoak, irudiak, teknologia, softwarea, estekak, ikus-entzunezko edo soinuzko edukiak, diseinu grafikoa, iturburu-kodea, etab.), baita markak eta gainerako zeinu bereizgarriak ere, HOSTELEROS AL DÍA, S.L.ren edo hirugarrenen jabetzakoak dira, eta Erabiltzaileak ez du horien gaineko inolako eskubiderik eskuratzen web honen erabilera hutsagatik.

Erabiltzaileak ezin izango du: a) web honetako edukiak erreproduzitu, kopiatu, banatu, hirugarrenen eskura jarri, jendaurrean jakinarazi, eraldatu edo aldatu, salbu eta legean jasotako kasuetan edo eskubide horien jabeak edo titularrak berariaz baimendutako kasuetan; b) webgune honetan dauden softwarea, irudiak, bideoak edo datu-baseak erreproduzitzea edo kopiatzea, erabilera pribaturako, eta jendaurrean jakinaraztea edo hirugarrenen eskura jartzea, erreproduzitzea badakar; c) Web hau osatzen duten edukiak erauztea edo berrerabiltzea.

Webgune honetarako estekak bere web orrietatik sartu nahi dituen erabiltzaileak baldintza hauek bete beharko ditu:

 1. a) esteka home page-rekin bakarrik lotuko da, eta ezingo da inola ere erreproduzitu.
 2. b) ezin izango da ezarri webgunea inguratzen duen edozein motatako framerik edo markorik, ez eta Interneteko beste helbide batzuen bidez edo Web honetakoak ez diren edukiekin batera ikusteko aukera ematen duenik ere. Horrela, erabiltzaileek errorea edo nahasmena sor dezakete zerbitzuaren jatorriari edo edukiari buruz, konparazio-egintza edo imitazio desleiala ekar dezake, WEBGUNEAREN TITULARRAREN izen ona, marka eta prestigioa aprobetxa daitezke edo Legeak debekatzen duen beste edozein modutara egin daiteke.
 3. c) esteka egiten duen orritik ezin izango da inolako adierazpen faltsu edo okerrik egin erakundeari buruz edo haren produktu eta zerbitzuen kalitateari buruz.
 4. d) Igorleak ezin izango du erakundearen marka edo beste edozein ikur bereizgarri erabili bere web-orrian, salbu eta legeak baimendutako kasuetan edo webgunearen titularrak berariaz baimendutakoetan.
 5. e) Estekak ezartzen duen orriak indarrean dagoen legeria bete beharko du, eta ezingo du eduki ez-zilegiekin, kaltegarriekin, moralaren eta ohitura onen kontrakoekin loturarik izan, baldin eta ideia faltsu hau sortzen edo sor badezakete: WEBGUNEAREN TITULARRAK babestu edo babestu egiten ditu igorlearen ideiak, adierazpenak edo jarduerak, edo Erakundeak garatutako jarduerari dagokionez desegokiak direnak, lotura ezartzen den web-orriaren edukiak eta gai orokorrak kontuan hartuta.

4. ERABILTZAILEAREN ERANTZUKIZUNA

WEBGUNEAREN TITULARRA ez da arduratuko web honetan programa maltzurrik edo beste edozein elementu informatiko kaltegarririk ez dagoela kontrolatzeaz. Erabiltzaileari dagokio, nolanahi ere, elementu horiek detektatzeko eta desinfektatzeko tresna egokiak edukitzea. Horren arabera, webgunearen titularrak ez du bere gain hartzen webgune honetara sartzean ekipo informatikoei eragindako kalteen erantzukizuna. Era berean, ez da erabiltzaileei eragindako kalteen erantzule izango, kalte horien jatorria web honen zerbitzua eteten duten telekomunikazio-sareetako akats edo deskonexioak direnean.

Webgunearen eduki guztiak, hau da, adierazpen gisa soilik ez mugatzaileak, testu, dokumentu, argazki, marrazki, irudi, ikono, irudikapen grafiko, ikus-entzunezko eduki edo soinu-eduki guztiak, bai eta horien diseinu grafikoa eta iturburu-kodea, markak, izen komertzialak edo bestelako zeinu bereizgarriak ere, WEBGUNEAREN TITULARRAren edo hirugarrenen titulartasunekoak dira (azken hori da lizentziadun legitimoa), eta Jabetza Industrialaren eta Intelektualaren Legeek babesten dituzte.

Erabiltzaileek Web Orriko edukiak eskuratzeak ez die horien gaineko eskubiderik edo titulartasunik ematen.

Erabat debekatuta dago atal honetan aipatutako edozein motatako ustiapen, erreprodukzio, banaketa, aldaketa, komunikazio publiko, lagapen edo eraldaketa, edo webeko informazioa edo elementuak hedatzeko beste edozein modu, aldez aurretik eta berariaz baimendu gabeko edozein euskarri eta bitartekoren bidez. Web orri honen edukia erabiltzailearen terminalera soilik deskargatu ahal izango da, baldin eta erabilera pribaturako bada eta helburu komertzialik ez badu.

Aipatutako edozein eskubide urratzeak baldintza hauek eta/edo Jabetza Industrialaren eta Intelektualaren legeak urra ditzake. HOSTELEROS AL DÍA, S.L. se reserva la posibilidad de ejercer las acciones legales que correspondan contra los usuarios que violen o infrinjan los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de este website, su información o sus contenidos.

5. ERAKUNDEAREN ERANTZUKIZUNAK

Web honek Erabiltzaileak Interneteko beste orrialde batzuetara sartzeko aukera ematen duten estekak izan ditzake. Kasu horietan, WEBGUNEAREN TITULARRA esteken bidez emandako eduki eta zerbitzuen erantzule izango da, baldin eta ez-zilegitasuna ezagutzen badu eta arretaz desaktibatu ez baditu. Erabiltzaile batek bidegabeko edukiak edo eduki desegokiak dituen esteka bat dagoela uste badu, adierazi ahal izango digu, baina horrek ez du esan nahi erabiltzaileak dagokion esteka kendu behar duenik. Webgunearen titularrak ez ditu beti esteken edukiak eta zerbitzuak ezagutzen, eta, beraz, ez du bere gain hartzen haien kalitaterik ezak, deseguneratzeak, erabilgarritasunik ezak, akatsek, erabilgarritasunik ezak edo legez kontrakoak eragindako kalteen erantzukizuna, eta ez du haien bidez egindako adierazpenen edo emandako eduki edo zerbitzuen erantzukizunik, salbu eta zuzenean zerbitzu horiek ematearen erantzule bada.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgune hau behar bezala erabiltzeko, Legearekin, Lege Ohar honekin eta, hala badagokio, aplika daitezkeen gainerako baldintza, erregelamendu eta jarraibideekin bat etorriz. Erabiltzaileak HOSTELEROS AL DÍA, S.L.ren eta hirugarrenen aurrean erantzungo du betebehar horiek ez betetzeagatik sor daitezkeen kalte-galerengatik.

6. APLIKATU BEHARREKO LEGERIA

Lege Ohar hau Espainiako Legeak arautzen du alderdi guztietan. Webgune honen zerbitzu-prestazioak eta erabilera-baldintza hauek Espainiako Legeak arautzen ditu.